Wednesday, 5 August 2015

Kejayaan Pasukan Inovasi Sekolah Agama Julai 2015

Pasukan-pasukan yang terlibat ialah SMKA Kedah, SMKA Arau, SABK Imtiaz Kuala Berang & SABK Imtiaz Kuala Terengganu