Sunday, 19 April 2015

International Engineering Invention & Innovation Exhibition i-ENVEX 17-19 APRIL 2015

SMKA Kedah 
SM Imtiaz Kuala Terengganu 
SMKA Irsyad, Pulau Pinang 
SM Imtiaz Kuala Berang 
SM Imtiaz Besut 
SMKA Arau, Perlis 
Tahniah kepada semua guru dan murid yang terlibat kerana mencapai kejayaan yang cemerlang iaitu 8 Gold dan 1 Silver.
Kunjungan hormat ke pejabat Vice Chancelor UNIMAP Brig. General Datuk Prof. Dr. Kamarudin Hussin